Călătorește Chisinau - Praga cu BusLine | Autocar Confortabil

Termeni și condiții

1. Domeniu de aplicare

Termenii și condițiile generale şi speciale de rezervare se aplică la utilizarea portalurilor web și la rezervarea de călătorii BusLine.

2. Părțile contractului

Contractorul pentru rezervarea de călătorii (vânzător de bilete), precum și pentru utilizarea portalurilor web este BusLine, denumit în continuare BusLine.

3. Utilizarea comercială a portalului web

3.1 Site-urile de comparare a prețurilor pot semna un acord scris cu BusLine, prin care acestea sunt autorizate să obțină prețurile și programul de călătorie al BusLine, în vederea procesării și a publicării.

3.2 Nu este permisă folosirea portalurilor web ale BusLine pentru chestiuni non-private sau comerciale. Este interzisă utilizarea sistemelor automate pentru extragerea datelor de pe acest site pentru uzul comercial („screen scraping”). În cazul încălcării acestei prevederi BusLine își rezervă dreptul de a lua măsurile necesare în vederea unei sancționări corespunzătoare.

4. Plata și voucherele

4.1 Biletele de călătorie pot fi plătite în funcție de locul în care se efectuează rezervarea prin diferite metode de plată:

Pe Internet: Prin PayPal, debit direct, card de credit (Mastercard / Visa). Ne rezervăm dreptul de a nu oferi anumite metode de plată pentru anumite rezervări, și a ne referi la alte metode de plată.

La bordul autocarelor: În numerar.

În punctele de vânzare / agențiile de turism: Toate metodele de plată oferite de agenție, și în orice caz, plata în numerar.

4.2 Condiții speciale la plata cu cardul de credit:

4.2.2.1 Achiziționarea cu cardul de credit

4.2.2.2 La plata cu cardul de credit, în momentul finalizării rezervării, are loc debitarea contului clientului. La plata cu cardul de credit, clientul informează banca utilizată de el, încă în momentul rezervării, că, în cazul unui refuz la plată aceasta trebuie să furnizeze la solicitarea BusLine sau a unui terț autorizat de acesta numele clientului și adresa integrală pentru ca BusLine să-şi poată revendica de la client creanţele sale.

4.2.2.3 Comisioanele și taxele bancare ca urmare a unui refuz la plată apărut la plata cu cardul sunt suportate de către pasager. În plus, se vor aplica, eventual, taxe de anulare. Pasagerul primește posibilitatea de a dovedi că prin refuzul la plată costurile sau redus sau nu s-au creat deloc costuri. În cazul refuzului la plată, clientului îi poate fi blocat temporar sau permanent accesul la plata cu cardul de credit.

4.2.3 După o procedură de somaţie de plată nereuşită efectuată de BusLine, prelucrarea mai departe a dosarului în vederea recuperării creanţelor este transmisă unui prestator extern de servicii. BusLine poate să furnizeze toate datele personale necesare ale debitorilor către aceste prestator extern de servicii.

4.2.4 Compensații; Dreptul de reţinere

4.2.4.1 Există un drept la compensație pentru client numai dacă solicitările acestuia sunt stabilite legal sau nu sunt contestate sau sunt recunoscute de noi. El are,  de asemenea, un drept de reţinere numai dacă și în măsura în care solicitarea sa se bazează pe același raport contractual.

4.2.4.2 În cazul în care clientul se află în întârziere de plată față de noi, atunci toate creanțele existente din aceeași relație contractuală sunt scadente imediat.

4.2.5 Taxele de plată

4.2.5.1 Prețul total indicat în magazinul online include eventual taxele de plată implicate de procedura de plată a terților aleasă de dvs. și suportate de dvs, precum și TVA-ul legal aferent.

4.2.5.2 Pentru clienții care aleg o metodă de plată taxabilă, aceştia vor achita o taxă de 2,1% plus TVA din valoarea totală a coșului de cumpărături. În fiecare țară este disponibilă cel puțin o metodă gratuită și comună de plată.

4.3 Valorificarea voucherelor:

4.3.1 Per rezervare va putea fi valorificat cel mult un voucher. Voucherele pot fi valorificate numai on-line sau în agențiile noastre de vânzări.

Voucherele cu o valoare monetară, așa-numitele bonuri valorice, se aplică la întregul coș de cumpărături.

Voucherele cu reduceri procentuale și voucherele pentru călătorii gratuite pot fi calculate numai în funcție de prețul real al biletului. Pentru servicii suplimentare (de ex. servicii paușale, taxe suplimentare pentru biciclete sau bagaje), voucherele nu pot fi valorificate.

4.3.2 În promoțiile realizate prin BusLine în cadrul unei campanii promoționale, achiziția și folosirea voucherelor este limitată la trei vouchere per persoană. Dacă o persoană valorifică mai mult de trei vouchere din aceeași campanie promoțională, BusLine poate anula rezervările care depășesc primele trei vouchere. La această regulă se poate renunța în cadrul unor promoții speciale.

4.3.3 Voucherele care au fost eliberate în mod gratuit în timpul unei campanii promoționale sau ca și compensație expiră la prima rezervare.

4.3.4 O utilizare comercială, inclusiv revânzarea de vouchere este interzisă și va fi sancționată de BusLine prin blocarea biletelor si / sau prin solicitarea de daune.

4.3.5 Plata soldului unui voucher nu este posibila.

4.3.6 În caz de fraudă, tentativă de fraudă sau a suspectării altor activități ilegale în legătură cu achiziția de vouchere, cu valorificarea și transferul acestora, BusLine are dreptul de a bloca conturile clienților respectivi și/sau de a solicita o plată alternativă și/sau de a bloca voucherele. Nu există niciun drept de activare sau de plată a voucherelor respective.

4.3.7 În caz de fraudă, tentativă de fraudă sau a suspectării altor activități ilegale în legătură cu achiziția de vouchere, cu valorificarea și transferul acestora, BusLine are dreptul de a storna biletele de călătorie achitate parțial sau total prin valorificarea unui astfel de voucher.

4.4 Valorificarea codurilor promoționale BusLine

4.4.1 Per rezervare poate fi valorificat cel mult un cod promoțional. Codurile promoționale sunt activate automat în termen de 48 de ore și pot fi valorificate numai on-line sau în agențiile noastre partenere.

4.4.2 Codurile promoționale sunt valabile timp de trei luni.

4.4.3 Se poate rezerva doar o călătorie directă, cu excepția călătoriilor dus-întors. Punctul de plecare nu trebuie să fie neapărat și destinația.

4.4.4 Voucherele sunt personale și nu pot fi transferate.

4.4.5 Schimbarea rezervărilor poate fi efectuată numai prin intermediul serviciului pentru clienți. Este exclusă anularea.

4.4.6 O utilizare comercială, inclusiv revânzarea codurilor promoționale este interzisă și va fi sancționată de către compania BusLine cu blocarea biletelor și / sau cu solicitarea de daune.

4.4.7 Plata soldului unui voucher nu este posibila.

4.4.8 Fiecare călătorie rezervată printr-un voucher se face separat și distinct de celelalte călătorii.

4.4.9 Pasagerul are dreptul de a renunța la contract în termen de 14 zile de la semnarea contractului de cumpărare. Renunțarea trebuie să fie notificată în scris.

4.5 Acțiuni promoționale

4.5.1 Operațiunile efectuate de BusLine, ca parte a acțiunilor promoționale desfășurate în cadrul activităților de marketing și cumpărarea de bilete cu preț redus este limitată la trei bilete per persoană. Dacă o persoană achiziționează mai mult de 3 bilete în cadrul aceleiași acțiuni promoționale, BusLine poate anula toate rezervările peste primele 3 bilete. La această regulă se poate renunța în cadrul unor oferte speciale.

4.5.2 Utilizarea comercială, în special revânzarea biletelor, nu este permisă și se sancționează de către BusLine cu blocarea biletelor și/sau cu solicitarea de daune.

4.5.3 În caz de fraudă, tentativă de fraudă sau a suspectării altor activități ilegale în legătură cu achiziția de vouchere, cu valorificare și transferul acestora, BusLine își rezervă dreptul de a bloca contul clientului respectiv, și/sau de a solicita o plată alternativă sau de a anula biletele respective. BusLine nu recunoaște solicitările de recunoaștere și rambursare a biletelor respective.

4.5.4 În caz de fraudă, tentativă de fraudă sau a suspectării altor activități ilegale în legătură cu achiziția de vouchere, cu valorificarea și transferul acestora, BusLine își rezervă dreptul de a anula biletul obținut integral sau parțial prin intermediul rambursării biletului.

4.5.5 Biletele cumpărate în cadrul unei oferte, pentru care sunt valabile alte condiții după expirarea ofertei respective, trebuie să fie achiziționate la prețul integral, aplicabil în ziua călătoriei / valabilității biletului.

5. Anularea

5.1 O anulare se poate face fie printr-o nouă rezervare a unui alt bilet (anulare cu rezervare nouă) sau prin neutilizarea biletului, urmată de rambursarea sumei, conform articolului 5.6. O modificare sau anulare a rezervării nu este posibilă la bordul autocarului (la șofer).

5.2 O anulare cu rezervare nouă (de ex. ruta, ora de plecare, data) poate fi făcută exclusiv pe site-urile BusLine sau prin intermediul agențiilor partenere și la punctele de vânzare de bilete ale BusLine, cu până la 5 zile înainte de ora de plecare programată. O călătorie dus-întors este considerată o rezervare.

5.3 În caz de anulare cu o rezervare nouă, se va elibera așa-numitul voucher de anulare. Acest voucher de anulare este valabil timp de 12 luni și dă pasagerului dreptul de a face o nouă rezervare cu valoarea voucherului. În cazul în care prețul noii rezervării depășește valoarea voucherului, trebuie plătită diferența de preț. Dacă este sub această valoare, contravaloarea voucherului de anulare rămâne valabilă și va putea fi utilizat sau consumat pentru o altă rezervare. În cazul ofertelor promoționale pe perioade limitate de timp pot exista abateri de la aceste reguli. Detaliile sunt reglementate de regulamentul privind condițiile acestor acțiuni, accesibil separat pe portalurile web.

5.4 Pe fiecare anulare cu rezervare nouă, se va percepe o taxă de anulare per călătorie anulată și per pasager. Voucherul de anulare va fi emis la valoarea prețului biletului, minus costul procesului de anulare. În cazul schimbării numelui pasagerului, va trebui plătită o diferență, dacă tariful a crescut între timp. Schimbarea numărului de telefon este gratuită.

5.5 În cazul în care la rezervare se folosește un voucher de anulare, termenii și condițiile de anulare se aplică, de asemenea, și noii călătorii.

5.6 Toate taxele de procesare sus menționate, taxele de anulare și orice taxă de transfer nu se percep în cazul în care se solicită rambursarea din cauza unor circumstanțe pentru care sunt responsabile BusLine. Rambursarea prețului biletului, minus taxele de procesare și posibilele taxe de transfer se va face integral pe contul indicat de către client la efectuarea comenzii, iar la plata cu cardul de credit, pe cardul respectiv de credit.

6. Jurisdicția

Jurisdicția competentă pentru comercianți, persoane juridice și persoane fizice care nu au jurisdicția generală în Germania, precum și pentru persoanele care și-au mutat domiciliul sau reședința obișnuită în străinătate după încheierea unui contract de transport, sau ai căror domiciliu sau reședință obișnuite nu sunt cunoscute la momentul depunerii plângerii, este München.

7. Invaliditatea unor prevederi punctuale

În cazul în care unele prevederi ale acestor Termeni și condiții generale şi speciale de transport sunt sau devin nule parțial sau total, acest lucru nu afectează, în mod normal, efectul contractului de transport în ansamblul său.